single post
HAYVANCILIK ENDÜSTRİSİ BüYüKBAş VE KüçüKBAş /

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan YetiştiriciliğiZNS Kimya endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, hayvan yetiştiriciliği yapan sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimizle ve sıkı iş birliği yaptığımız müşterilerimizle,…

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği


ZNS Kimya endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, hayvan yetiştiriciliği yapan sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimizle ve sıkı iş birliği yaptığımız müşterilerimizle, çevre ve insan sağlığına önem vererek kaliteyi hedefliyoruz.


Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bulaşıcı hastalıklardır. Hayvan çiftliklerinde kullanılan suyun kalitesi önemlidir. Sudan bulaşan mikroorganizmalar canlılar için birinci derece hastalık kaynağıdır ve hayvan gelişimini olumsuz yönde etkiler.


Hayvan yetiştirme alanlarında ve kesimhanelerde, ortamda yaşayan patojen ve mikroorganizmaların etkilerini en aza indirmek, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek, hayvanlarının verimini artırmak için dezenfeksiyon çok önemli bir aşamadır. Etkin bir dezenfektan kullanımı ile hayvan kayıpları da en aza indirilir.

DEZENFEKTAN KULLANIM ALANLARI


Çiftlik ve ahır dezenfeksiyonunda;
• İçme suyu, su depoları ve borularının temizlik ve dezenfeksiyonu,
• İçme suyu sistemlerinin düzenli temizliği,
• Boş barınakların temizliği,
• Dolu barınakların temizliği,
• Taban, tavan, duvar gibi yüzeylerin dezenfeksiyonu,
• Üretim ve işlemede kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonu,
• Sağım üniteleri, biberonlar ve süt tanklarının dezenfeksiyonu
• Ayak ve meme dezenfeksiyonu,
• Yem depoları ve yemliklerin dezenfeksiyonu,
• Bulaşıcı hastalıklara karşı ortam ve hava dezenfeksiyonu,
• Nakil araçlarının ve malzemelerinin dezenfeksiyonu amacıyla kullanılır.

Bu hizmetler verilirken müşterilerimiz aşağıdaki kapsamlı iş potansiyelimizden yararlanmaktadır:


• Tüm alanlarda; ihtiyacı karşılayan, modern, yenilikçi ZNS temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri
• Çalışma gereksinimleri ile ilgili detaylı teknik ve proses süreci analizi
• Ürün için yapılan sarfiyat miktarlarına yönelik teknik saptamalar/ölçümler
• Uygulama teknolojisine ilişkin, düzenli verilen danışmanlık ve destek hizmetleri
• Müşterilere özgü/piyasa koşullarına yönelik ürün geliştirme


Ülkemizde dezenfektan kullanımı, gittikçe artmaktadır. Bu dezenfektanların doğru şekilde kullanılmaması sonucu çevre kirliliği artacak ve maliyetleri de çok yükseltecektir. Bunu önlemek amacıyla dezenfektanların özelliklerini, etkilerini ve doğru kullanımlarını öğrenmek gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

 


DİĞER
gida-endustrisi

GIDA ENDÜSTRİSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE DEZENFEKTAN KULLANIMI ZNS Kimya endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, gıda ürünleri üreten sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimizle ve sıkı iş birliği yaptığımız müşterilerimizle, çevre ve insan sağlığına önem vererek kaliteyi hedefliyoruz.Gıda güvenliği 5179 sayılı yasada “gıdalarda olabilecek fiziksel, biyolojik, kimyasal ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü" olarak…

gida-uretim-tesisleri

GIDA ÜRETİM TESİSLERİ

Gıda işletmelerinde ugulanan dezenfeksiyonun amacı, mikroorganizma sayısının gıdayı bozabilecek veya tüketicinin sağlığını etkileyecek düzeyin altına indirilmesidir. Bu nedenle, bulaşık mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılması, üremelerin önlenmesi ve yeniden bulaşmalarının engellenmesi gerekmektedir. Etkin bir dezenfeksiyon, dezenfektan kullanımı ile sağlanabilir.Gıda fabrikalarında en sık rastlanan ve gıda kaynaklı hastalıklara yol açan mikroorganizmaların başnda…