single post
İÇECEK ENDÜSTRİSİ /

İÇECEK ENDÜSTRİSİ ZNS Kimya endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, içecek ürünleri üreten sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimizle ve sıkı iş birliği yaptığımız müşterilerimizle, çevre ve insan sağlığına…

İÇECEK ENDÜSTRİSİ

 

ZNS Kimya endüstriyel hijyen alanında lider olmayı amaçlayan, içecek ürünleri üreten sanayi çevrelerinde optimum fiyat-performans oranına sahip ürünlerimizle ve sıkı iş birliği yaptığımız müşterilerimizle, çevre ve insan sağlığına önem vererek kaliteyi hedefliyoruz.


Gıda sanayiinin amacı kaliteli ve sağlık açısından güvenli ürünler üreterek tüketicilere sunmaktır. Kaliteli ve daha sağlıklı ürünlerin üretimi, kaliteli ham madde ve iyi bir teknolojinin yanında işletmeye uygun bilinçli bir hijyen ve sanitasyon programının uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. İçecek üretiminde ve süt ürünleri üretiminde; üretilen ürünlerin saflığı ve temizliği her zaman üretim veya dolum tesislerinin hijyenik ortam ve koşullarına bağlıdır.

 

 

İçme Suyu Endüstrisi

İçme suları, dışkı ve toprakla kontaminasyon sonucunda hastalıklar için kaynak teşkil etmektedir. Normal klor derişimlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinden amip kistleri ve koksidiyan parazit ookistleri etkilenmemektedir. Ozon ve klordioksit gibi daha yüksek potense sahip kimyasalların giderek daha yaygın kullanıldığı düşünülmektedir. Unutulmaması gereken nokta, suyu dezenfekte etmekten çok güvenli suyu korumanın daha önemli olduğudur. Yine zaman içinde öne çıkan parazitler de değişmektedir. Bu nedenle su ile yayılan hastalıkların ve oluşturdukları salgınların sürveyansı çok daha fazla önem kazanmaktadır.

 

Ürünlerimizin İçme Suyu Endüstrisinde Kullanım Alanları


• Şişe ve damacanaların dezenfeksiyonunda
• Su depolarının dezenfeksiyonunda
• Filtrelerin, dolum makinelerinin dezenfeksiyonunda
• Depoların dezenfeksiyonunda 

 

Ürünlerimizin İçecek Endüstrisinde Kullanım Alanları


• Su ve içecek endüstrisi (meyve suyu, malt içecekler vb.)
• Her türlü su deposunda dezenfeksiyon ve biyofilm giderilmesinde,
• Atık su arıtma tesislerinde, 
• Ekipman dezenfeksiyonunda, 
• CIP temizliğinde, 
• Soğutma suyunda algler ile mücadelede, 
• Süt ve Meşrubat sanayisinde şişelerin yıkanması ve çalkalanmasında ve tüm yüzeylerde,

 

Bu hizmetler verilirken müşterilerimiz aşağıdaki kapsamlı iş potansiyelimizden yararlanmaktadır:


• Tüm alanlarda; ihtiyacı karşılayan, modern, yenilikçi ZNS temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri
• Çalışma gereksinimleri ile ilgili detaylı teknik ve proses süreci analizi
• Ürün için yapılan sarfiyat miktarlarına yönelik teknik saptamalar/ölçümler
• Uygulama teknolojisine ilişkin, düzenli verilen danışmanlık ve destek hizmetleri
• Müşterilere özgü/piyasa koşullarına yönelik ürün geliştirme


Mikroorganizmaların bulaşması ve bunun sonucu oluşan olumsuzlukların önlenmesinde temizlik ve dezenfeksiyonun büyük rolü vardır. Ülkemizde dezenfektan kullanımı, gittikçe artmaktadır. Bu dezenfektanların doğru şekilde kullanılmaması sonucu çevre kirliliği artacak ve maliyetleri de çok yükseltecektir. Bunu önlemek amacıyla dezenfektanların özelliklerini, etkilerini ve doğru kullanımlarını öğrenmek gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçiniz.

DİĞER
kanatli-hayvan-yetistiriciligi-ve-kesimhane

KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KESİMHANE

Gıda hammaddesinin işlemeye girmesinden başlayarak son ürün elde edilmesi aşamasına kadar olan üretim zincirinde, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma kontaminasyonu söz konusudur.Tavuklarda mikrobiyal kontaminasyon kuluçka döneminde başlamaktadır. Kuluçka ve yetişme döneminde kümes ve kümes ortamı, su yem, çevrede bulunabilecek çeşitli hayvanlar ve insan birçok bozulma etmeni ve patojen mikroorganizma için önemli kontaminasyon kaynaklıdır.Kanatlı hayvanlarda Salmonella…

otel--restoran-ve-mutfaklar

OTEL, RESTORAN VE MUTFAKLAR

İşletme içerisinde;- Yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda,- Üretim ve işlemede kullanılan alet ve ekipmanların dezenfeksiyonunda,- Ortam ve havanın dezenfeksiyonu yapılarak koku giderilmesinde,- Nakil araçlarının ve malzemelerinin dezefeksiyonunda,- Durulama suyunun temizlik ve dezenfeksiyonunda,PULIREX-OXY mükemmel bir performans sağlar.